Pharmaceutical special staff [Vietnamese]

[Job ID: 11332NTQ] HighSalary

Nội dung nghiệp vụ:

- Update and interpret Vietnam Pharma Law to Japan Head office by English
- Market research for Pharmaceutical products
- Pharmaceutical products registration as Applicant
- Dealing with ADR reporting if occur as Drug Marketing Authorization Holder
- Maintenance management of Pharmaceutical equipment

yêu câù chuyên môn - Graduated from Pharmacy University
- Age 27 – 40 years old
- Pharmaceutical products registration skill
- Negotiation skill for MOH DAV
- English: fluent (equivalent to at least IELTS 6.5)
Ngôn ngữ English:Business
Địa điểm làm việc Hà Nội
Thời gian làm việc 8:00 - 17:15 Mon - Fri
Lương 1,500 - 1,800 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Trình dược viên (Y tế)
Bác sĩ (Y tế)
Y tế/Chăm sóc sức khỏe (Y tế)
Dược sĩ (Y tế)
Y sĩ/Hộ lý (Y tế)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên 7

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Nguyen Thi Quynh
quynh.nguyen@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay