QA/QC supervisor [Vietnamese]

[Job ID: 12720HVLV]

Nội dung nghiệp vụ:

- Cập nhật và phát triển hệ thống chất lượng  品質システムを開発と更新
- Đối ứng các cuộc đánh giá bên trong và bên ngoài SGSと内部監査を対応する。
- Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ 内部監査を行う
- Xác nhận kết quả đối sách sau các cuộc đánh giá , hỗ trợ các phòng ban cập nhật lại hệ thống SGSと内部監査時の不備を報告し、是正処理をフォローアップと他の部門が品質システムを更新する時手伝ってこと。
- Quản lý hồ sơ tài liệu của hệ thống chất lượng 品質システムの資料を管理する。

yêu câù chuyên môn - Tiếng Nhật N3
- Từ 01 năm kinh nghiệm tương đương
Ngôn ngữ Japanese:Business
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc
Lương 550 - 770 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm QA/QC (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay