Production supervisor [Vietnamese]

[Job ID: 12723HVLV]

Nội dung nghiệp vụ:

"Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ mua hàng : 生産管理 購買部の業務をチェック、管理する
①注文(ソフトウェアで発注する)- Đặt hàng ( đặt hàng bằng phần mềm)
②納品を管理するQuản lý giao hàng
③サプライヤーを管理する (内国と外国)Quản lý nhà cung cấp (Trong nước và ngoài nước)
④サプライヤーを評価する(厳選評価と定期評価)Đánh giá nhà cung cấp : Đánh giá tuyển chọn và đánh giá định kỳ
⑤他の業務:変更管理(4M,設計変更)Các nghiệp vụ khác: Quản lý thay đổi ( 4M, thay đổi thiết kế)
⑥毎月の業務報告、経費予算して管理すること。Báo cáo nghiệp vụ hàng tháng, xây dựng quản lý ngân sách"

yêu câù chuyên môn - Tiếng Nhật N3
- Từ 01 năm kinh nghiệm tương đương
Ngôn ngữ Japanese:Business
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc
Lương 550 - 770 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận (Hỗ trợ sản xuất)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay