KÊ TOÁN VIÊN [Vietnamese]

[Job ID: 12800HVLV]

Nội dung nghiệp vụ:

"- Making long loan, Diza and statistic report.
- Making trasfer technology report and using invoice statement.
- Making and payment FCT report.
- Follow up material, finished goods, work in process and merchandises.
- Making, payment PIT report for employee and foreigner.
- Registing family allowance and tax code for new comer.
- Updating BOM, standard working hour, standard material and calculating costing."

yêu câù chuyên môn Female
University or College
More than 2 year experience in accouting
Word, Excel
Ngôn ngữ English:Business, English:Intermediate
Địa điểm làm việc Đồng Nai
Thời gian làm việc
Lương 500 - 600 USD
Phúc lợi xã hội - y tế
Tìm việc làm Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)
Quốc gia Vietnamese

Giới thiệu công ty

Ngành nghề
Số lượng nhân viên

Cách ứng tuyển

   Ấn nút "Ứng tuyển" hoặc liên lạc theo địa chỉ sau

Số điện thoại [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
liên hệ

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

Ứng tuyển ngay