JAPANESE MANAGER ASSISTANT [日本]

[Job ID: 13126VH]

業務内容:

応募資格 Yêu cầu:
1. Nam, người Nhật Bản, trên 25 tuổi.
2. Tốt nghiệp Đại học trở lên
3. Có kinh nghiệm làm công việc liên quan đến sản xuất là 1 lợi thế.
4. Lương thỏa thuận
言語 Japanese:Native
勤務地 ハノイ
勤務時間
給与
福利・厚生
カテゴリ 生産 (生産/購買/品質管理)
QA/QC (生産/購買/品質管理)
環境/廃棄物 (エンジニアリング)
安全衛生 (生産/購買/品質管理)
購買/調達 (生産/購買/品質管理)
輸出入 (生産/購買/品質管理)
自動車/オートメーション (製造/加工/組立/採掘)
工業製品 (製造/加工/組立/採掘)
農業/林業 (製造/加工/組立/採掘)
生産計画 (生産/購買/品質管理)
メンテナンス (生産/購買/品質管理)
冷凍/暖房 (エンジニアリング)
テキスタイル/衣類 (製造/加工/組立/採掘)
経営幹部 (経営幹部/海外事業/その他)
オイル/ガス (製造/加工/組立/採掘)
化学/生化学 (エンジニアリング)
総務 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
ハイテクノロジー (製造/加工/組立/採掘)
その他 (経営幹部/海外事業/その他)
人事 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
地質/鉱物 (製造/加工/組立/採掘)
経理 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
海外事業 (経営幹部/海外事業/その他)
製薬/バイオ (製造/加工/組立/採掘)
機械 (エンジニアリング)
電気/電子 (エンジニアリング)
法務 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
通訳・翻訳 (総務/人事/経理/通訳・翻訳)
国籍 日本

会社概要

業種
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

VN HRdepartments
yoshino.misa@kosaidovn.com

ご応募はこちら