Production supervisor [ベトナム]

[Job ID: 12722HVLV]

業務内容:

"
① 生産計画を立案する。
Lập kế hoạch sản xuất
② 生産計画の進捗管理をしてお客様へ納期通りに納品する。
Quản lý tiến độ sản xuất , giao hàng đúng hẹn cho khách hàng
③ 製品倉庫の入出管理。
Quản lý nhập kho thành phẩm
④ 受注残。出荷残の管理。
Quản lý Balance đơn đặt hàng, Balance xuất hàng
⑤ 生産システムの管理。
Quản lý hệ thống sản xuất.
⑥品質目標を達成出来るように自部署の活動を実施して監督する。
Theo dõi các hoạt động của bộ phận để đạt được mục tiêu chất lượng."


会社概要

業種
従業員数

応募方法

  「応募する」ボタンをクリックするか、下記にご連絡ください。

電話番号 [HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3660, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1220, 1221
連絡先

Ha Vu Le Van
van.ha@kosaidovn.com

ご応募はこちら